top athletes

ANASTASIYA PROKOPENKO
1
193
Ilya POLOZKOV
1
161
VOLHA SILKINA
2
124
Yaraslau RADZIUK
2
97,75
Iryna PRASIANTSOVA
3
110
Kirill KASYANIK
3
85,30
TATSIANA KHALDOBA
4
71,60
Aliaksandr VASILIONAK
3
90,6

top athletes

ANASTASIYA PROKOPENKO
1
193
Ilya POLOZKOV
5
161
VOLHA SILKINA
21
122
Yaraslau RADZIUK
28
111
Iryna PRASIANTSOVA
28
110
Kirill KASYANIK
59
73
TATSIANA KHALDOBA
62
60
Pavel TSIKHANAU
62
67